Bär den gula bannern i protest

 

I över en veckas tid har samhällen i Sverige brunnit, upplopp lett till att bilar, skolor och andra byggnader satts i brand. Och vad gör politikerna? 

Politikerna fortsätter i stort sett göra det de alltid gjort. De kör sin egen väg, tror på att deras politik ska lösa problemen. Men tydligen löser det inte problemen!

Vad det beror på? Att politikerna helt enkelt inte lyssnar på folket! Det var länge, länge sedan de lyssnade på medborgarna. De lyssnar inte ens vart fjärde år, när det är val, utan även då försöker de bara vinna röster genom att försöka övertala människor att tycka som politikerna tycker.

Bild

Vad är då lösningen? Förutom att politikerna för en gångs skull måste börja lyssna på det egna folket, så är här en riktig utmaning och uppmaning till alla de som tycker det är coolt att bränna bilar runt om i landet: Det är skit-enkelt att sätta eld på en bil, men försök få samma uppmärksamhet genom att exempelvis bära på gula armbindlar(som i den gula lågan när bilar brinner), gula hattar eller bära fram helgula fanor! Det är DET demokrati handlar om. Att kunna göra sin röst hörd med just rösten, och inte med hjälp av våld. Hat och våld löser aldrig några problem! Antar bilbrännarna denna utmaning som är mer intelligent och når till bättre resultat än genom att låta oskyldiga drabbas? Annars är vi inte bättre än de länder där rebeller slåss mot regimer som bara leder till att folk drivs till flykt och lidande. Det är väl inte dit vi vill nå med bilbrännandet???!!!

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rätten till det Samiska språket!

Vi har följt slutdebatten med de nio partierna som ställer upp i valet till Sametinget. En av de främsta och viktigaste frågorna rör same-språket och rätten till att få tala det och få utbildning i samiska.

Vi i Socialliberalerna ställer oss mycket positivt till att man vill föra samiska vidare till kommande generationer. Vi ser det också som en skyldighet av den svenska staten att tillgodose de behov som krävs för att samerna ska kunna bevara och utveckla sitt språk. Men i debatter var man oense om på vilket sätt det ska ske. Alla partierna har fått statligt bidrag till att användas för samiska språket, men endast ett av dem har använt pengarna, och då bland annat till att göra hemsidan på samiska. De övriga har bara skrivit på svenska.

Socialliberalerna tror att om satsningen var större från den svenska regeringen så skulle även Sametinget kunna enas om på vilket sätt man ska bevara språket bäst. Just nu verkar det som att man är lite uppgiven och alltför splittrade i frågan. 

Samma problematik uppstod i debatten kring Samernas rätt till att leva i en samisk kultur och att samerna ska erkännas i regeringsformen. Inget av partierna verkar ha något konkret sätt till att få regeringens erkännande. Vi i Socialliberalerna tvekar inte och tycker att Samerna ska få en suveränitet som minoritetsbefolkning och att vi ska förenkla för individerna att få de rättigheter att nyttja  land och vatten som krävs för näringen, men framför allt för folket. Det är helt i linje med FN’s syn i frågan.

Det alla partierna var överens om är att man inte lyckats enas i de här frågorna och att man inte har någon politik i Sametinget, trots att man funnits i 20 års tid. Vi tror att Sametinget, oavsett vilka som sitter där, måste ställa högre krav på den svenska regeringen. Endast då kommer ändringar att ske.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ett grönt och socialliberalt alternativ!

Att S-riksdagsledamoten, Marie Nordén, i måndagens Östersunds Posten skriver att framtiden för Jämtland är grön genom att räkna upp innehållslösa s-argument om vilka möjligheter som finns, tycker vi i Socialliberalerna är väldigt synd!

Tänk om hon, tillsammans med regionrådet, Robert Uitto, istället hade kunnat presentera konkreta mål och framför allt konkreta åtgärder? Då hade inte moderaternas Saila Quicklund behövt ställa sig frågan om S vill regera med V.

Som det ser ut nu skapar vare sig Alliansen med sin politik, eller de rödgröna på regional och lokal nivå någon utvecklingsbar framtid för Jämtland. Vi i Socialliberalerna tycker istället att det är dags att agera och inte bara prata.

Mittuniversitet får större anslag. Jämtland har enorma möjligheter att bli världsledande på forskning inom olika miljöområden, och för att Jämtland och Östersund ska växa behövs det åtgärder för att studenterna ska stanna och vara med och utveckla vårt län!

Det handlar inte bara om att när-odla eller bygga ett hus av trä istället för betong. Visst är det bra, men man har byggt trähus och odlat sina grönsaker i sekler i Jämtland! Ändå, eller kanske på grund av, höger- och vänsterblockens oförmåga att driva framtidspolitik ligger inte länet i framkant där det skulle kunna vara.

Socialliberalerna ser hur forskning och framtagning av nya, gröna produkter ska kunna få folk att söka sig till regionen. Men då behövs också ett modernt, fungerande samhälle med bra skolor, fler bostäder, bättre sjukvård och mycket mer satsning på infrastrukturen! Allt det här behövs nu, och inte om 10-15 år!

Socialliberalerna har kreativa och innovativa medlemmar och anhängare och vi ser, till skillnad från, övriga riksdagspartierna, ett sammanhang mellan olika faktorer. Man kan inte bara satsa på en sak och hoppas att allt annat löser sig. Vi tänker socialliberalt och är därför enda socialliberala alternativet. Det gröna i vår politik är ingen undangömd paragraf, utan genomsyrar  hela vår politik!

Först med sådana här åtgärder kan Jämtland åter blomstra och bli en viktig region i ett större, internationellt sammanhang.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Välkommen till Jämtlands Socialliberaler

Socialliberalerna är ett ganska nytt parti som har höga ambitioner till valet 2014. Du kan läsa mer om våra värderingar och vår ideologi på http://www.socialliberalerna.eu

Tveka inte att kommentera på vår blogg eller ansöka om medlemsskap. Väl mött i debatten!

Posted in Uncategorized | Leave a comment